Raad voor Sportief Gedrag

Ter ondersteuning van onze sportwaarden, is in 2014 de ENC Raad voor Sportief Gedrag opgericht. De Raad van Sportief Gedrag adviseert als onafhankelijke partij bij tuchtzaken, incidenten of voorvallen binnen ENC Waterpolo. Lees de werkwijze van de raad hieronder (Of vanuit dit document: Raad voor Sportief Gedrag Waterpolo):

Overzicht werkwijze en doelstelling Raad van Sportief Gedrag.

Soms gebeuren er zaken rond een waterpolowedstrijd waardoor een uitsluiting plaatsvindt. Waarom is het noodzakelijk een Raad van Sportief Gedrag te hebben en te ondersteunen.

Wat is onze rol binnen de vereniging?

De Raad van Sportief Gedrag speelt een adviserende en ondersteunende rol richting de WPC in geval van ongewenst gedrag in en buiten het bad tijdens en na de wedstrijden. Je kunt denken aan: agressie, verbaal geweld, pesten, onzedelijke handelingen, onheus bejegenen van jurytafel en scheidrechter, maar ook ongewenst gedrag richting bezoekers die te gast zijn bij onze wedstrijden. (Denk ook aan badpersoneel!)

Wij gaan in onze beeldvorming uit van hoor en wederhoor om zo te komen tot een bevredigende oplossing voor alle partijen. Het door een team ingevulde incidentenformulier zullen wij als leidraad nemen om tot een oplossing te komen. Steeds uitgaande van hoor en wederhoor.

Tot slot: Wie zitten er in de Raad? Afgevaardigden van onze seniorenteams voorgezeten door Lex van der Giessen. Voor contact, mail naar: rvsg@enc-arnhem.nl

Uiteraard is de KNZB de aangewezen organisatie om gepaste straffen uit te delen n.a.v. ongewenst gedrag tijdens voor of na het spel. (UMV ? UMV4) Ongewenst gedrag kan zijn: fysiek, maar ook verbaal. Dat zal op het wedstrijdformulier gemeld worden en indien nodig zal de tuchtcommissie van de KNZB een gepaste straf opleggen. Hieronder de tijdlijn t.a.v. de rapportage/melding van het ongewenst gedrag richting KNZB
• Za. / zo. rapportage scheidsrechter
• Ma. ontvangst KNZB tuchtcommissie
• Di. kennisgeving secretariaat vereniging
• Wo. moet eventueel schriftelijk verweer bij de competitieleider binnen zijn
• Do. zitting KNZB tuchtcommissie
• Vr. ontvangst verenigingssecretariaat uitspraak.

Laten we het spel leuk houden……….. ga na een uitsluiting of andere straf altijd even na afloop van het spel naar de scheidrechter om je excuses aan te bieden, het zal genoteerd worden als pluspunt!