Opleidings- & Prestatieplan

Er is hard gewerkt om het opleidingsplan en de prestatielijn handen en voeten te geven. Dit om de vereniging een sterke basis te geven voor de toekomst, met een hoog niveau in de selectie, maar ook veel plezier in de club. Onderstaande 3 plaatjes geven aan hoe we bezig zijn ervoor te zorgen dat ENC binnen 4,5 jaar een stabiele eersteklasser zal worden.

Ieder jaar stromen er jeugdspelers door naar de senioren. Ze gaan of naar de selectie teams of naar H4 waar ze spelen met leeftijdgenoten. Dit heeft twee redenen. Ten eerste helpt het de stap naar de senioren kleiner te maken. Ten tweede geeft het de kans om in een later stadium alsnog aan te sluiten bij de selectie teams. We wilden ze hiervoor ook alvast mee laten trainen met de selecties. Dit bleek geen handige zet, er was duidelijk behoefte aan een eigen trainingsuur. In januari is dit dan ook gestart; trainingen met de selectie kunnen ze nog steeds blijven volgen, mits dit consequent gebeurt.

Ons opleidingsplan is opgeknipt in drie delen die ieder hun eigen thema & kenmerken hebben. De thema’s LOL (o11), LEREN (o13&15), PRESTEREN (o17 + selecties) gebruiken we om helder te hebben waarom we de dingen doen. De kenmerken gebruiken we om helder te hebben waarvoor of waarmee we de dingen doen. Een duidelijk voorbeeld hiervan zijn de 16 toptrainingen verzorgd door Niek van der Moolen en de trainers/coaches van o13&15. Kinderen en staf zijn enthousiast en leren zeer veel en je ziet in wedstrijden dat ze vooruit gaan!

Momenteel zijn we bezig om te kijken hoe aanwezige kennis en kunde in de selectie kunnen inzetten en hoe we de trainers kunnen ondersteunen vanuit de selecties. De dames zijn gevraagd bij o11 te gaan ondersteunen en de heren o13 & 15. Bovendien is het mooi voor de jonge gasten, dat ze getraind worden door de selectie! Op basis van het opleidingsplan zijn er mogelijkheden om eenvoudig trainingen te kunnen aanreiken die selectie spelers/speelsters zouden kunnen geven. Hierover volgt later nog meer informatie.

Waar we ons bewust van moeten zijn is dat we een vereniging zijn voor iedereen. We verrichten aardig wat inspanning om de prestatielijn vorm te geven en dit kan de indruk wekken dat de rest vergeten wordt. Dit is niet het geval! Met verenigingsactiviteiten die de teams met elkaar verbinden (GJ toernooi, feesten en bondsavonden) is een begin gemaakt om het plezier in de vereniging nog meer te vergroten. Naast de prestatie heeft ook deze kant van de vereniging onze aandacht. Later in het seizoen volgt er weer nieuwe informatie over de voortgang van het beleid!