Veiligheid

Van alle sportwaarden is veiligheid wellicht wel de belangrijkste. ENC Arnhem heeft een aantal instrumenten waarmee de veiligheid geborgd wordt.

Vertrouwenscontactpersoon (VCP)

Het kan voorkomen dat binnen de vereniging de veilige sportomgeving in het geding komt of dreigt te komen. Dit willen we graag voorkomen! Samen met moedervereniging Neptunus hebben we twee vertrouwenscontactpersonen (VCP) aangesteld. Deze VCP-ers zijn een aanspreekpunt waar iedereen een beroep op kan doen ten aanzien van vragen, vermoedens, meldingen of klachten.

Voor ENC Arnhem hebben we een tweetal personen die dit op willen pakken, te weten Susan Verhoef en Elke Gillhaus. Beiden hebben een cursus gevolgd om deze rol goed uit te kunnen voeren en zijn bereikbaar via het volgende mailadres: VCP@neptunus-arnhem.nl

Drinken is geen sport!

ENC Arnhem is heel strikt als het gaat om gebruik van alcohol, met name bij jongeren. De wetgeving staat niet toe dat jeugd onder de 18 jaar alcoholhoudende drank nuttigen. Om deze reden willen we duidelijk zijn wat we van onze jeugd-, senior- en kaderleden verwachten: – Jeugdspelers onder de 18 jaar mogen geen alcoholische dranken nuttigen;
– Spelers van seniorenteams mogen jeugdspelers onder de 18 jaar geen alcoholische dranken aanbieden of in de verleiding brengen om deze te nuttigen;
– Trainers, coaches en andere begeleiders mogen tijdens het uitoefenen van hun functie geen alcohol gebruiken;
– Personen die fungeren als chauffeur bij het vervoer van spelers mogen geen alcohol nuttigen.

Het bestuur is bevoegd tot oplegging van sancties indien betrokken leden niet voldoen aan de verplichtingen zoals gesteld in bovenstaande regels. We hopen dat het natuurlijk niet nodig is om deze sancties uit te delen en hopen dat iedereen elkaar scherp houdt op het naleven van de regels en elkaar hierover durft aan te spreken. We gaan er vanuit dat iedereen zijn/haar eigen verantwoordelijkheid neemt.